Værdier – Vision

VI VIL ØGE LIVSKVALITET OG ANTALLET AF GODE LEVEÅR  FOR PATIENTERNE

At vi behandler alle patienter med høj grad af faglighed og etik og kvalitetssikrer indsatsen

At vi arbejder sammen i teams og har en læringskultur, der sikrer en høj kvalitet og at vi trives og udvikler os.

At vi skaber gode rammer for patienter og arbejdet med sundhed og sygdom

At vi gør en forskel ved at gøre forskel og har særlig opmærksomhed på de sårbare patienter og patienter i sårbare situationer

 

tilbage til huset her