Værdier – Trivsel

Ligeværd – men ikke ens

Empati

Humor

Respekt

God tone

Humor – men aldrig ironi/sarkasme

Høj grad af informationsniveau

Hjælpsomhed

Arbejdet skal give mening

Tillid

Forståelse – gensidigt

“Aben” sendes ikke videre

Åbenhed

Vi passer på hinanden

Vi støtter hinanden

Vi kommunikerer efter ”girafprincip”

Konflikter håndteres

Dårlige dage håndteres

Balance mellem krav og ressourcer

Vi tør give noget af os selv

Vi sparrer med hinanden

Bagtaleri og sladder vil blive taklet med stor alvor, som symptom på generel mistrivsel i fællesskabet

Alle kender deres arbejdsopgaver og funktion i praksis

Tilbage til huset her