Værdier – Tillid-troværdighed

Vi finder det vigtigt at alle mennesker er ligeværdige og mødes fordomsfrit med åbenhed og gensidig ærlighed. Vi finder essentielt at være i stand til at erkende og beklage utilsigtede hændelser både internt og eksternt. Tavshedspligt og etik vægter vi højt for at gøre os fortjent til tillid.

Høj grad af integritet i arbejdsgruppen

Det er det gode arbejde, der skaber tillid/troværdighed

Patienten i centrum

Oprigtighed/ærlighed

“Holde i hånd”

“Kom bare du” – den rette timing kan betyde overbookning, det er ok

Respekt for patientens tid

En chance til!

Rum til gentagelser

Fordomsfri

Høflighed

Ydmyge i forhold til tillid, der vises os

Plads til at sige stop

Plads til at være i tvivl

Kenskab til patienten over tid er vigtig

Tillidsbrud håndteres med stor alvor

Vi erkender og undskylder tillidsbrud

Tryghed

Sikkerhed

Alle skal føle sig velkomne

Overholde aftaler

Etisk ansvarlighed

Omsorg

Tilbage til huset her