Værdier – Læringskultur

Hvad skaber en god læringskultur?

- Vi er nysgerrige og lydhøre.

- Vi tør forandring og udvikling.

- Vi ser hinandens ressourcer og tør give noget af os selv.

- Vi tilstræber evidensbaseret høj faglighed.

Hvad gør vi 

- Undervisning internt.

- Mulighed for kurser og herefter fremlægning for resten af kollegerne.

- Sygeplejemøder/personalemøder.

- Sparring/konferering med kolleger.

- Fortæller kolleger hvis vi undrer os.

- Vi giver og får positiv kritik/feedback.

- Vi holder os ajour med sidste nye faglige retningslinjer.

- Vi lærer af hinanden og vores patienter.

- Vi er trygge ved hinanden.

GOD TRIVSEL ER EN FORUDSÆTNING FOR GOD LÆRING.

VI HAR ØNSKET OM AT EVIDENSBASERET FAGLIGHED ER GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF VORES PATIENTER.

VI PRIORITERER LÆRING OG UDVIKLING I DET DAGLIGE ARBEJDE.

Tilbage til huset her