Værdier – Læringskultur

Hvad skaber en god læringskultur?

- vi er nysgerrige og lydhøre

- vi tør forandring og udvikling

- vi ser hinandens ressourcer og tør give noget af os selv

- vi tilstræber evidensbaseret høj faglighed

Hvad gør vi 

- undervisning internt

- mulighed for kurser og herefter fremlægning for resten af kollegerne

- sygeplejemøder/personalemøder

- sparring/konferering med kolleger

- fortæller kolleger hvis vi undrer os

- vi giver og får positiv kritik/feedback.

- vi holder os ajour med sidst nye faglige retningslinjer

- vi lærer af hinanden og vores patienter.

- vi er trygge ved hinanden.

GOD TRIVSEL ER EN FORUDSÆTNING FOR GOD LÆRING.

VI HAR ØNSKET OM AT EVIDENSBASERET FAGLIGHED ER GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF VORES PATIENTER.

VI PRIORITERER LÆRING OG UDVIKLING I DET DAGLIGE ARBEJDE.

Tilbage til huset her