Værdier – Kvalitet i patientarbejdet

Struktur ( men struktur må ikke gå forud for det meningsfulde)

Overblik over data

Passende tid til opgaver

Vi tør ”se os selv i spejlet”

Vi bruger kvalitetscirklen i arbejdet

Måling af kvalitet og effekt af indsats vha patientevalueringer, ordiprax, Dak-e mm

Vi sikrer faglig optatering løbende

Rettidig omhu

Ansvarlighed

Intuition er en kvalitet – selv om den ikke er målbar

Vi er ambitiøse

Forandringsarbejdet er en arbejdsmetode

Udnytte alles kompetencer

Tilbage til huset her