Værdier – Fællesskab

Vi er enige om at vi i fællesskab vil samarbejde internt og eksternt til patientens/ faget bedste fordi vi vil yde et højt informationsniveau, overholde aftaler med patienter og samarbejdspartnere. Vi vil respektere hinandens holdninger og udnytte hinandens faglige kunnen i form af tovholder og teamarbejde. Vi vil kommunikere klart såvel skriftligt som mundtligt for at undgå tab af vigtig information og overvejelser. Alle er lige ansvarlige for at have øje for problemer og løsningsforslag på arbejdspladsen, enhver tager ledelsen, hvor man er kompetent.

Styrke ved forskellighed.

Styrke ved fællesskab.

Vi er rummelige.

Vi prioriterer teamarbejde

Vi anerkender fælles indsats

Den der ser problemet er med til at sætte det på dagsordenen

Vi er afhængige af hinanden

Fælles mål

Sund økonomi og stabil arbejdsplads

Tilbage til huset her