Webpatient

Webpatient er et internetbaseret informationssystem til formidling og deling af oplysninger mellem patient, praktiserende læge og andre parter, som samarbejder om patientens helbred.

I Webpatient kan du indberette, se og følge dine hjemmemålinger f.eks blodtryk, blodsukker, hovedpinedagbog, vægt mv. eller udfylde skemaer om f.eks. stress i samarbejde med din praksiserende læge.

Vi anvender ikke længere papirudgaver til ovenstående indberetninger, du kan dog fortsat selv printe et kladdepapir til eget brug, men alle data tastes ind i et internetbaseret skema, hvorefter data sendes direkte til vores journalsystem.

Tilgå Webpatient her