Personale

Pia Jonassen er uddannet sygeplejerske fra Slagelse Sygeplejeskole i 1992. Hun har efterfølgende været ansat på Slagelse Sygehus skiftevis på ortopædkirurgiske og afdelinger og Øre-, næse- og halsafdelingen. Hun er efterudannet i sygepleje i 2002 og i sårpleje i 2005 og er ansat ved Lægecenter Korsør siden 2006. Hun er uddannet rygestopinstruktør.

Lotte G. Andersen er uddannet sygeplejerske fra Slagelse Sygeplejeskole i 1994, siden da har hun arbejdet 3 1/2 år på kardiologiske afdelinger i Slagelse og Roskilde samt har 6 måneders erfaring fra intensivafdeling i Telemarken i Norge, derefter 2 års ansættelse på hjerte-, thorax- og karkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital efterfulgt af ansættelse på urologisk og karkirurgisk afdeling på Slagelse Sygehus efterfulgt af 6 års ansættelse på intensivafdelingen på Slagelse Sygehus hvor sygeplejerskeuddannelsen er suppleret med intensiv specialeuddannelse. Ansat i praksis siden 2007. Billede af Lene
Lene Jul er uddannet sygeplejerske fra Slagelse Sygeplejeskole i 1999. Hun har efterfølgende været ansat på Slagelse sygehus på Akut Medicinsk Afdeling samt Medicinsk Afdeling for bl.a. diabetes og lungesygdomme og siden ansat i 13 år i Slagelse Kommune som Centersygeplejerske på Plejecenter Lützensvej i Korsør. De sidste 4 år som Centersygeplejerske/daglig leder. Lene har efteruddannelse i demens samt en diplomuddannelse i ledelse. Lene er ansat i Lægecenter Korsør fra 1.10.16.261
Pernille Østerby er uddannet som lægesekretær på Odense Universitetshospital i 2009 og
har arbejdet på Afdeling for Medicinsk Mavetarmsygdomme i 2 1/2 år
Efter 1 år i Australien, hvor hun har arbejdet med skizofrene, er hun nu klar til at indtage IMG_1005
pladsen som lægesekretær på klinikken i Lægecenter Korsør.    
Mette Andersen er uddannet bioanalytiker, fra Professionshøjskolen Absalon Næstved i januar år 2014.
Efterfølgende har hun været ansat på Klinisk Biokemisk Afdeling på Gentofte Hospital, hvor hun primært havde speciale inden for biokemiske analyser.
Endvidere har Mette langrikke erfaring med blodprøvetagning og EKG.  Mette har været ansat på Gentofte Hospital, indtil at hun startede i Lægecenter Korsør april år 2017.
Rikke Beyer Jeg er udannet social- sundhedsassistent i 2010 på Ringsted sosu-skole. Jeg har arbejdet 1 år på plejecenter i Korsør, 7 år i hjemmepleje Ringsted og 1 år på autismecentret Vestsjælland.