Vagter

Lægerne kan deltage i lægevagtsordningen med en eller flere lægevagter om måneden, hvorfor de undertiden kan være fraværende efter nattevagter.