Sygebesøg

Hvis det er påkrævet, kører lægerne sygebesøg mellem kl. 12.00 og 13.30.