Konsultationer

Der er mulighed for åben konsultation uden forudgående aftale hver dag fra klokken 8.30 – 9.00  ved akut og nyopstået sygdom. Der vil være tale om korte konsultationer hvor den akutte problemstilling løses, mens der må bestilles tid til mere komplicerede og længere varende problemstillinger, som kræver en samtale, flere undersøgelser eller et egentligt udredningsprogram Resten af dagen er der kun mulighed for konsultation efter aftale, hvilket kan træffes med sygeplejerskerne.

Der afsættes sædvanligvis 15 minutter til en konsultation med mindre andet aftales. Dette kvarter er beregnet til at løse en problemstilling, der kan regnes med ca. 10 minutter lægekontakt, idet resten aftiden skal anvendes til skriivning af notater, recepter, henvisninger med videre. Lægen har pligt til at føre journal. Har man flere problemstillinger eller spørgsmål vedrørende familiemedlemmer, er det vigtigt at gøre opmærksom på det ved tidsbestillingen.

Til akutte isolerede problemer afsættes mindre tid til vurdering og akut behandling, oftest samme dag, med opfølgning ved yderligere konsultationer på et senere tidspunkt. Ved sygdom eller tilskadekomst, som kræver akut lægebehandling, kan man ringe i hele åbningstiden. Efter kl. 14 eller hvis klinikken er tom af særlige grunde, vil man via en telefonsvarer få besked om, hvordan man skal forholde sig.