Konsulentarbejde

Alle lægerne i kompagniskabet finder det vigtigt at kunne deltage i samarbejde med det sociale system samt at deltage i undervisning af kolleger samt grupper uden for sundhedsvæsenet, hvorfor lægerne arbejder som konsulenter i kommuner, regioner eller andre sammenhænge samt har forskellige undervisningsaktiviteter.