Konsulentarbejde

Alle lægerne i kompagniskabet finder det vigtigt at kunne deltage i samarbejde med det sociale system. Lægerne arbejder derfor som konsulenter i kommuner, regioner eller i andre sammenhænge.
Lægerne har derudover forskellige undervisningsaktiviteter.