Lægernes arbejde

LÆGERNES ARBEJDE BESTÅR GENERELT I Består i at behandle, helbrede, lindre og vejlede ved helbredsmæssige problemer af fysisk eller psykisk art. Dette sker fortrinsvis i forbindelse med en konsultation.

Lægernes arbejdsform under konsultationen kan variere fra patient til patient og afhængigt af hvilken sygdom, der er tale om. Konsultationen tager udgangspunkt i en samtale med og en undersøgelse af patienten. Der er tale om et samarbejde hvor patienten er ansvarlig for sin egen medvirken til løsningen af dehelbredsmæssige problemer.

For at opnå en hensigtsmæssig arbejdsgang, hvor vi som det vigtigste søger at sikre ro i forbindelse med den enkelte konsultation, har vi nogle arbejdsgange eller “køre-regler” for arbejdet i konsultationen.

 

 LÆGERNES ARBEJDE består i en række funktioner:

TELEFONKONSULTATION

KONSULTATION

SYGEBESØG

VAGTER

E-MAIL KONSULTATIONER

KONSULENTARBEJDE