Lægernes arbejde

Består af at behandle, helbrede, lindre og vejlede ved helbredsmæssige problemer af fysisk eller psykisk art.
Lægernes arbejdsform under konsultationen kan variere fra patient til patient og afhængigt af hvilken sygdom, der er tale om. Konsultationen tager udgangspunkt i en samtale samt en undersøgelse af patienten.

For at opnå en hensigtsmæssig arbejdsgang, hvor vi som det vigtigste søger at sikre ro i forbindelse med den enkelte konsultation, har vi nogle arbejdsgange eller “køreregler” for arbejdet i konsultationen.


Lægernes arbejde består i en række funktioner:

TELEFONKONSULTATION

KONSULTATIONER

SYGEBESØG

LÆGEVAGT

E-KONSULTATIONER

KONSULENTARBEJDE