Klinikpersonalets Arbejde

 

KLINIKPERSONALETS ARBEJDE:

Sygeplejerskernes, lægesekretæren og bioanalytikerens funktion  i klinikken er mangeartede. De fungerer som:

1) Lægernes assistenter ved særlige undersøgelser og småoperationer.
2) Kontorpersonale med opgaver som pasning af telefon, patientmodtagelse, kontrol af varelager, indkøb af varer, postforsendelse, inkassovirksomhed, arkivering m.v.
3) Klinikpersonale hvor de foretager egne kontroller, behandlinger, undersøgelser, vaccinationer, receptfornyelse og blodprøvetagninger efter aftale med lægerne.
4) Rygestopkonsulent. Vi giver rygestop information, hvor vores patienter modtager viden og støtte til at holde op med at ryge.

Klinikpersonalet har således mange vigtige funktioner, som er væsentlige for at arbejdet i klinikken kan afvikles på en fornuftig måde. Arbejdet foregår ved at klinikpersonalet skifter mellem de forskellige funktioner indtil receptionen lukker og de har fri.

Fra kl. 8.00 – 12.00 passer personalet telefonen til receptfornyelser, tidsbestillinger og andre henvendelser.

Når telefonen er lukket henvises via vores telefonsvarer til et akutnummer, hvor man kan få lægehjælp ved akutte alvorlige tilstande