Klinikpersonalets Arbejde

 

KLINIKPERSONALETS ARBEJDE:

Sygeplejerskernes, lægesekretærernes og bioanalytikerens funktion i klinikken er mangeartede. De fungerer som:

1) Behandlere og varetager årsstatus, monitorering, undersøgelser, skadebehandling, opfølgninger, e-konsultationer, børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, vaccinationer, lungefunktionsundersøgelse, receptfornyelse og blodprøvetagning efter aftale med lægerne.
2) Kontorpersonale med opgaver som pasning af telefon, patientmodtagelse, kontrol af varelager, indkøb af varer, postforsendelse, inkassovirksomhed, arkivering m.v.
3) Rygestopkonsulenter. Vi giver rygestopinformation, hvor vores patienter modtager viden og støtte til at holde op med at ryge.
4) Assistenter ved særlige undersøgelser og småoperationer.