Aktuelt

Coronapodning før fremmøde i Lægecenter Korsør
Fra mandag d. 11. januar 2021 vil vi som klinik gerne henstille til, at patienter med fremmøde i Lægecenter Korsør kan fremvise en negativ coronapodning, der er max 48 timer gammel. Det er IKKE et krav men et ønske fra vores side for, at vi kan passe på hinanden i denne tid med stærkt stigende smittetryk.
De patienter der allerede har fået fremmødetider i næste uge vil blive kontaktet mhp. orientering omkring ovenstående.Man ville også kunne opleve, at ens tid enten bliver udsat eller lavet om til en videokonsultation eller telefonkonsultation.Vi vil som klinik sørge for at lave henvisning til podning, herefter skal man selv bestille tid til podning på www.coronaprover.dk eller på tlf. 70 20 42 33, hvis man ikke har nemid.
Testcentret kan kontaktes per telefon alle dage kl. 9-12 og kl. 13-19:30.
Skulle man, af gode årsager, ikke have mulighed for at blive testet inden sin tid, da kontakt os venligst pr mail eller telefonisk mhp. videre plan.

Retningslinjer ved besøg i Lægecenter Korsør
Udover at vi henstiller til, at man har en negativ coronpodning ved besøg i Lægecenter Korsør har vi følgende retningslinjer for at mindske smitten med COVID-19:

 • Man skal bære CE-godkendt mundbind. Kan man ikke bære mundbind grundet vejrtrækningsbesvær, skal man i stedet bære visir. Det er vigtigt, at visiret dækker hele ansigtet. Hagevisir kan ikke bruges som alternativ ved besøg i klinikken.
  Børn under 12 år er undtaget fra at bære mundbind.
 • Man må tidligst komme 5 min. før sin tid
 • Ved ankomst ringer man på dørklokken mhp. visitering for coronasymptomer, inden adgang til klinikken
 • Inden man går ind i klinikken, skal der sprittes hænder
 • Man holder 2 m afstand til andre patienter og klinikpersonalet
 • Ingen pårørende er tilladt, dette gælder dog ikke børn ifølge med én voksen eller ved anden forudgående aftale

Ingen med coronalignende symptomer (hoste, snot, feber og halssmerter) vil blive lukket ind i klinikken, men vil i stedet blive henvist til akut videokonsultation eller telefonkonsultation. Dette vil også gøre sig også gældende ved henvendelse i døren ved akut opstået sygdom, såfremt man skulle frembyde nogle af disse symptomer.

Vi takker for jeres forståelse.

Vaccination mod COVID-19
Sundhedsstyrelsen har d. 17.12.2020 meldt ud, at de første coronavaccinationer er på vej.
Vi må i den forbindelse orientere alle patienter om at ved spørgsmål til blandt andet prioriteringer og bivirkninger, henviser vi til Sundhedsstyrelsen. Vi ved blot, at plejehjemsbeboere vil blive tilbudt vaccination som de første.
Henover jul og nytår og de følgende måneder vil alle borgere over 18 år blive tilsendt yderligere information om den kommende vaccination mod COVID-19. Informationerne vil blive tilsendt i e-boks eller per post til dem, der ikke har e-boks. Så hold øje med jeres digitale/fysiske postkasse.
Vi anbefaler vaccinationen til alle.

Influenzavacciner
Vi vaccinerer fortsat med influenzavaccinen, og dette gør vi frem til d. 15. januar 2021. Så hvis du er risikogruppen og endnu ikke har fået influenzavaccinationen, da kontakt os enten via vores selvbetjening eller telefonisk på 58 35 03 03.

Risikogrupper der kan modtage vaccinen gratis er:

Borgere over 65 år
Borgere med visse kroniske sygdomme (f.eks. astma, KOL, hjertekarsygdom, diabetes, immundefekt, borgere der deler husstand med en person med svækket immunsystem samt borgere med kronisk lever- eller nyresvigt)
Førtidspensionister
Svært overvægtige med BMI over 40
Gravide som er over 12 uger henne i graviditeten
Sundheds- og plejepersonale som arbejder med sårligt sårbare borgere:
Det kan være læger, sygeplejersker, farmaceuter, kiropraktorer, tandlæger, afspændingspædagoger, bandagister, bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, kliniske diætister, optometrister, radiografer, audiologassistenter, farmakonomer, fodterapeuter, neurofysiologiassistenter, tandklinikassistenter, tandplejere, tandteknikere, beskæftigelsesvejledere, plejere, SSA, SSH, psykologer, lægesekretærer, sundhedsservicesekretærer, portører, paramedicinere, ambulancebehandlere og ambulanceførere.

Hvis du ønsker vaccination men ikke tilhører en af de ovenstående grupper, er der også mulighed for vaccination som selvbetaling. Kontakt os for at høre nærmere.

10.12.2020- Stramninger af coronarestriktioner i Lægecenter Korsør

Grundet den tiltagende stigning af coronasmitte i Slagelse Kommune, har vi vedtaget følgende ændringer i klinikken, der vil træde i kraft fra d. 11.12.2020.
 • Alle konsultationer i klinikken ændres til videokonsultationer med mindre fysisk fremmøde er uopsætteligt. Lægen eller sygeplejersken vil ved videokonsultationen tage stilling til, hvorvidt der skal gives tid til en konsultation oppe i klinikken.
  Videokonsultation foregår via app’en “Min læge”. Du vil modtage instruktion i brugen af videokonsultation ved tidsbestilling.
 • Akutte konsultationer: Ved akut opstået sygdom bedes man kontakte klinikken telefonisk mhp. visitering. Al akut opstået sygdom vil blive visiteret til videokonsultation med mindre fysisk fremmøde er uopsætteligt. Dette vil blive vurderet af visitator. Møder man op til åben akut konsultation vil man blive bedt om at gå hjem og logge ind i det virtuelle venteværelse på app’en “Min læge”. Har man ikke mulighed for videokonsultation, vil man blive ringet op af en læge eller sygeplejerske. Giv receptionisten din kontaktinformation, inden du tager hjem.
  Vi gør opmærksom på, at vi fortsat også har åben akut videokonsultation hver morgen mellem 08:30-09:00, hvor man kan logge ind i det virtuelle venteværelse og blive tilset af en læge eller en sygeplejerske. Læs mere om akut videokonsultation her.
 • Pga. coronasituationen skal vi undgå for mange patienter i klinikkens venteværelse, vi vil derfor bede dig vente i din bil eller udenfor klinikken indtil din tid. Din behandler vil ringe dig op, når du må komme op i klinikken. Husk at der fortsat kan forekomme ventetid.
  Når du bliver ringet op, vil du vil blive oplyst om, hvilket rum du skal gå ind i. Vent med at registrere dit sundhedskort, indtil du forlader klinikken.
  Hvis du kommer med Flextrafik eller bus, så kom så tæt på din tid som muligt.
 • Åbent laboratorie er suspenderet på ubestemt tid. Har du derfor fået besked om at få taget blodprøver i åbent laboratorie, da kontakt os venligst mhp. tidsbestilling. Alternativt kan man også bestille tid til blodprøvetagning på Slagelse Sygehus på www.blodproever.dk

Derudover må vi gøre alle patienter opmærksomme på, at man ikke møder op i klinikken, hvis man har fået foretaget en coronapodning og endnu ikke har modtaget svar på podningen!!
Er der tale om en rutinepodning af sundhedspersonale, må man gerne komme.

Fortsat må ingen med coronalignende symptomer som feber, hoste, halssmerter, hovedpine, muskelsmerter eller trykken for brystet møde op i klinikken. Kontakt os telefonisk mhp. akut vurdering.

Åben akut videokonsultation, eftermiddag, i det nye år
Fra januar 2021 får Lægecenter Korsør et nyt tiltag; Åben akut videokonsultation ved akut opstået sygdom om eftermiddagen kl. 15:00.
Der vil fortsat være åben akut videokonsultation om morgenen som vanligt.

Ved åben akut videokonsultation om eftermiddagen kan du uden forudgående aftale logge på app’en “Min læge” kl. 15:00 og trykke på knappen “Videokonsultation”. Skriv i kommentarfeltet, hvad det drejer sig om. Du vil derefter blive tilset af en læge. Der vil være tale om korte konsultationer á fem minutters varighed. Der kan forekomme ventetid alt efter, hvor mange patienter der logger ind.
Vær opmærksom på, at ved åben konsultation løses den akutte problemstilling, derfor må der bestilles tid til mere komplicerede og længerevarende problemstillinger, som kræver en samtale, udfyldning af attester, flere undersøgelser eller et egentligt udredningsprogram.